Καθαρισμός Οικοπέδων και Τεμαχίων στην ΠΟΤΑΜΙΟΥ για το έτος 2021 (μέχρι 30/5/2021)