Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμιούς, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, (Ν.86(Ι)/1999), είναι οι ακόλουθοι:

 • Πρόεδρος

  Έλενα Χρυσάνθου

  Τηλέφωνα: 95534312, 25942955
  E-mail: [email protected]

 • Αντιπρόεδρος

  Σίμος Κωνσταντίνου

 • Μέλος

  Στέλιος Θεοδώρου

 • Μέλος

  Γιαννάκης Καρμιώτης

 • Μέλος

  Κυριακή (Κούλλα) Ιωάννου

© Copyright 2021 - Ποταμιού / Designed & Developed by NETinfo Plc