Ενημέρωση: Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ JCC SMART ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Κ.Σ. ΠΟΤΑΜΙΟΥΣ είναι έτοιμη προς χρήση !

Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για τις πληρωμές προς το κοινοτικό συμβούλιο Ποταμιούς

https://www.jccsmart.com/e-bill/35175017?fbclid=IwAR2hMMwyAMp53-zxWEno0w74Z2bQ0rU3SycBnHKpW4-3mPq25b5ZlNYcO4k