Η παράδοση πρέπει να συνεχίζεται … Σεπτέμβριος 2020

 

Ευτυχώς, η εποχή του τρύγου στα Κρασοχώρια εφαρμόζεται παραδοσιακά ακόμη από την Νεολαία – Ποταμιού 2020